RSS: Vše - AnalýzaKdo je to vlastně analytik?

24. 09. 2009, 13:11:43,Analýza,

Jaká je role analytika ve vývojových týmech IT firem? Co je (nebo by mělo být) náplní jeho práce? Jaké by měl a neměl mít vlastnosti a k čemu vlastně může být ostatním dobrý? Na všechny tyto otázky je třeba najít odpověď dříve, než se začneme prací analytika (analýzou) více zabývat.

Jsem analytik. Tohle o sobě tvrdí celá řada lidí - marketingoví analytici trhu, analytici v chemické laboratoři, SEO analytici, finanční analytici anebo prostě kdokoliv, kdo zpracovává a interpretuje nějaká data. O nich ale psát nechci - v mém hledáčku jsou analytici vývojových týmů IT firem. A to ne ti čistě systémoví (architekti nebo zkušenější vývojáři), ale ti, co se baví i se zákazníkem :)

Někde jsem slyšel, že analytici jsou lidé, kteří píšou analýzy a specifikace. Hm. Nebo že jsou to lidé, kteří sbírají a zapisují požadavky. Hm hm. Obě věci samozřejmě patří do výbavy analytika, ale jsou jeho hlavní úlohou, jeho posláním na projektu? Je opravdu hlavní cílem analytika napsat úžasnou analýzu? Jsem přesvědčen o tom, že ne.

Role analytika

K nalezení správné odpovědi nám pomůže výše uvedený obrázek, který znázorňuje typickou pozici analytika. Ten komunikuje na jedné straně se zákazníkem (nebo jeho zástupci) a na straně druhé se všemi členy vývojového týmu. Každý z nich má jiné zájmy, jiný úhel pohledu a analytik hraje velmi často roli jakéhosi prostředníka.

A tím se už dostáváme k poznání, že hlavním cílem analytika na projektu by mělo být vzájemné porozumění. Na projektu není důležitější věci, než aby si lidé vzájemně rozuměli a chápali se. A je naprosto jedno, jestli toho analytik dosáhne úžasným dokumentem, který všichni zúčastnění chápou a rozumí mu, několika trefnými obrázky, nebo vhodným „tlumočením" v komunikaci lidí s odlišným slovníkem.

Možná to zní zvláštně (vždyť jsou to všechno lidé a mluví stejnou řečí), ale je to sakra těžká úloha. Kolik jste zažili projektů, kde jste opravdu stoprocentně sladili očekávání zákazníka a vaše vlastní představy? Kde jste nenarazili na past vlastních předsudků a předpokladů (ať na jedné nebo na druhé straně). Kde vývojáři rozuměli požadavkům businessu a viděli v nich smysl? Určitě jich mnoho nebylo.

Teprve plné uvědomění si své role a svého poslaní na projektu umožní člověku rozlišit cíl od nástroje a věnovat se tomu, co je opravdu důležité. Mně osobně to obrovským způsobem rozšířilo obzory a umožnilo mi to podívat se na svou práci z nového úhlu pohledu.

Zkuste to taky!

Autor: Pavel Šindelka

« Předcházející článek - Další článek »

Komentáře


[1] (Dundee) - 24. 09. 2009, 14:12:41
Mě osobně přijde, že úlohou business analytika JE tvorba specifikace, požadavků a analytických grafů. A to proto, že právě tyto dokumenty by měly být základem komunikace a porozumění mezi členy týmu.
[2] (Pavel Šindelka) - 24. 09. 2009, 14:52:22
Dundee..
Není. Je to PROSTŘEDKEM a ne úlohou. Analytik není zapisovatelka ani kreslíř grafů. Existují projekty, kde je tvorba jakéhokoliv dokumentu neefektivní (typicky velmi malé projekty) a nejlepší je si s každým zúčastněným na dvacet minut sednout, jsou projekty (a klienti) u kterých je třeba analýzu zpracovat velmi neoortodoxním způsobem atp.

Jde o to, že pokud si budu uvědomovat, že "tvorba specifikace, požadavků a analytických grafů" je pouze prostředkem, pomocí kterého dosahuji svého cíle, nebudu se omezovat VÝHRADNĚ na ně.
[3] (Honza) - 24. 09. 2009, 16:08:21
Pekny clanek, bohuzel ale musim nesouhlasit. Prostrednika dela na projektech zasadne projektovy manazer, ktery koordinuje praci analytiku, vyvojaru a testeru. Projektovy manazer pak spolecne s obchodnikem vystupuje pred zakaznikem.
[4] (Karel Fučík) - 24. 09. 2009, 16:17:47
Mně tam k dovršení zmatku ještě chybí osoba zvaná konzultant :) Jinak si myslím, že v každé firmě to rozdělení rolí může být trochu jinak a nedá se to asi úplně zobecnit.
[5] (Jaroslav Faltus) - 24. 09. 2009, 16:35:13
Je opravdu hlavní cílem analytika napsat úžasnou analýzu?
ano, je
pokud chceme. aby komunikoval a zprostredkovaval, tak na sebe bere roli projektoveho managera. Uz proto, ze hlavni schopnosti analytika jsou schopnosti analyticke, nikoliv komunikacni.
[6] (Jiří Knesl) - 24. 09. 2009, 17:30:43
Ad: "Existují projekty, kde je tvorba jakéhokoliv dokumentu neefektivní (typicky velmi malé projekty)" - myslím, že to je hloupost. Na světě neexistuje projekt, který by si nezasloužil analýzu. To, že ve světě PHP mnoho firem analýzy nedělá, je špatná vizitka a rozhodně nic, co by se mělo jakkoliv hájit.

Komunikaci se zákazníkem má provádět project manager, v případe scrumu to bude scrum master, pak teprve analytik.

Cílem analytika je, světe div se, hotová analýza. Samozřejmě se analýza liší u waterfall modelu a u agilních metodik. Obdobně se liší role analytika. Analytik, který dělá analýzy a nic víc, nemusí být nutně dobrý. Analytik, který dělá vše mimo analýzy se za analytika označovat prostě nemůže.
[7] (RAPe) - 25. 09. 2009, 00:26:35
Hmm, taky mi přijde logičtější projektový manažer jako prostředník :-/
[8] (Aleš Roubíček) - 25. 09. 2009, 06:38:57
[6] [7] POZOR! Neplést Project Managera a Product Managera.

Projektový manažer má na starosti, aby projekt šlapal. On má za úkol rozdělovat přidělené zdroje tak, aby byl projekt dokončen včas a v budgetu.

To, že v našich končinách se tyto dvě role často slučují do jedné osoby, je věc jiná a IMHO velice špatná.
[9] (Pavel Šindelka) - 25. 09. 2009, 09:50:13
[3] Ano, projektový manažer koordinuje práci týmu a řeší důležité projektové věci se zákazníkem. Ale o tom přece nepíšu. Analytikovou úlohou je zajistit to, aby každá ze zúčastněných stran věděla, co mají ostatní namysli. Aby z každého vytáhl skryté a nevyslovené předpoklady, aby všem dodal informace "přeložené" do formy, které rozumí.

[4] Ano samozřejmě. V každé firmě, kterou znám, je to trochu (nebo i dost) jinak.

[5] Probůh, jak může fungovat analytik bez komunikačních schopností? Jak vytáhne z jednotlivých stakeholderů všechny jejich požadavky a potřeby a jak je dokáže sladit do jednoho řešení, když neumí používat tak důležitý nástroj? K čemu je úžasná analýza, když ji kdokoliv z ostatních nepochopí nebo nevezme za svou? K čemu je nějaký dokument v situaci, kdy dodavatel nepochopí zákazníka nebo naopak? Cílem přece není vypracovat dokument, ten dokument nějakému cíli slouží!

[6] U projektu, který má celkový rozpočet 3 MD, se prostě dokument psát nevyplatí. U práce takhle malého rozsahu je zadání povětšinou velice jasné a přímočaré.

Projektový manažer se zákazníkem komunikuje, ale na úplně jiné úrovni, než o které se tu bavíme.

Pokud máte pojmem "hotová analýza" namysli situaci, kdy zákazník přesně ví, co dostane a všichni z týmu přesně vědí, co mají dodat, pak s vámi naprosto souhlasím. K dosažení tohoto stavu může použít dokumenty (kterým se říká analýza), ale i ty by měly být vytvářeny s ohledem na konečný cíl, a ne jen samy pro sebe.
[10] (Dundee) - 29. 09. 2009, 00:05:01
[9] 3 MD má být 3 miliony dolarů? Pokud ano, tak by mě tedy opravdu zajímalo, u jak velkého projektu se dokumentace vyplatí :) To mi zní skoro jako: U projektů do 10 milionů nepoužijeme žádný framework, protože se to nevyplatí. Prostě to rychle neobjektově nabastlíme.

Osobně si myslím, že analýza (tedy tvorba patřičných dokumentů) by se měla dělat u každého projektu. A nejde ani tak o to, že by vývojáři nepochopili, co mají udělat, ale zejména o zpětnou dokumentaci celého projektu. Projekt se totiž s velkou pravděpodobností nezahodí, ale bude se časem inovovat, a pak je takováto dokumentace naprosto nepostradatelná.
[11] (Pavel Šindelka) - 29. 09. 2009, 07:19:11
[10] Ne, omlouvám se za zkratku, MD znamená man-days (http://www.thefreedictionar...), tzv. člověko.dny, tj. práci pro jednoho člověka na tři dny. Ukazoval jsem to jako příklad malinkého projektu, extrému, kdy je zadaní jasné a dodatečná "analýza pro analýzu" jen zbytečně plátvá krátkým časem.

POZOR, tím neříkám, že psaná analýza je k ničemu! Jen tím říkám, že je nutné si uvědomovat, že ji píšeme vždy s nějakým cílem a bývá užitečné se zamyslet nad tím, jestli nejde tohoto cíle dosáhnout i jinak. Dostat se o "úroveň" výš, podobně, jak když pracujeme se zákazníkovou představou a dostáváme se ke skutečným potřebám (a tím pádem třeba i k tomu, že projednávané řešení jeho problém nevyřeší). Cíl první úrovně (týmový) je úspěšně dokončit projekt, cíl druhé úrovně (vyplývající z role analytika, prostředek pro splnění cíle hlavního) je to, aby se všichni správně pochopili, a konečně cíl třetí úrovně (opět prostředek pro splnění cíle vyšší úrovně) může být napsání krásné analýzy.

A ještě poznámka - dokumentace je samozřejmě dobrá věc, ale je třeba ji nezaměňovat s analýzou (v Tvém příspěvku dokonce dvakrát!). Každá z těch věcí má jiné cíle, jiné priority a vyžaduje jinou míru detailu v různých svých částech.
[12] (Dundee) - 04. 10. 2009, 22:20:01
Aha, že mě to nenapadlo :)

Ještě jsem ale neslyšel o firmě, která by dělala takto malé zakázky a zároveň měla samostatnou pozici analytika. Takovéhle rychlovky dělají spíš různé one-man-show firmy nebo malá studia, kde je jeden člověk, který dělá marketing, komunikaci se zákazníkem a ještě SEO...
[13] (Pavel Šindelka) - 05. 10. 2009, 18:31:25
[12] Teď si nejsem příliš jistý, proti čemu to má být argumentace, nic takového jsem doteď netvrdil. Moje tvrzení je pouze "v některých extrémních případech je nejlepší vynechat písemnou formu analýzy".

Jinak se bavíme o roli analytika jako takové. Rozhodně neplatí, že analytik = 1 člověk. Někdy je na projektu analytiků deset a někdy je analytik zároveň i v jiné roli. Nebo dělá na více projektech.

BTW: I firma velikosti mého zaměstnavatele (aktuálně cca 800 lidí jen v ČR) občas takovéto "drobky" dělá (např. drobný změnový požadavek dříve dodaného systému).
[14] (Dundee) - 06. 10. 2009, 13:46:40
[13] OK, přesvědčil jsi mě :) Holt jsem dost ovlivněn akademickou sférou, která se občas od praxe dost odlišuje.
[15] (Samuel) - 07. 01. 2010, 17:11:27
Ještě bych si dovolil vnést do diskuse jeden další problém: role × pozice. To, co popisuje Pavel, je *role* analytika. Jestli ji v praxi bude zastávat (třeba v části své pracovní náplně) šéf vývojářů nebo projekťák, to je celkem jedno - souvisí to i s velikostí firmy, projektu atd.

Komentovat


Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat